A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) és az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egy választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendeletben (a továbbiakban: IM rendelet) foglalt feladatok végrehajtására a Helyi Választási Iroda működési rendjét a következőképpen határozom meg:

HVI működési rendje